Årsberetning for aktivitetsudvalget 2009/2010

Sankt Hans 2009
Sankt Hans 2009, vil være et år vi husker på grund af det gode vejr. Det var et fantastisk flot vejr med høj solskin meget lidt vind – et vejr som vi skal mange år tilbage for at mindes.
Bålet brændte flot og heksen fløj af sted. Bålets størrelse var lige tilpas. Vi fik sunget midsommervisen.
Herefter spillede børnene livligt på boldbanen, hvor nettene i målene netop var kommet i. Bestyrelsen havde dagen forinden fået flyttet grillen lidt længere ned mod boldbanen. Det er godt, da det samler os alle mere omkring gril og telt.

Vi tror at ca. 100 voksne og børn var til Sankt Hans i år. I forhold til tidligere år, hvor vi måske har haft besøg af 50 var det et meget flot fremmøde. Det store fremmøde skyldes sikret vejret, men måske var der også nogen, som vil sikre sig at de gik glip af noget.:) brandbiler osv.
Det viste sig så, at vi ikke havde nok af pølsebrød, ketchup, sennep og remoulade. Men det var der nogle naboer til boldbanen som hurtigt rådede bod på, ved at løbe hjem og hente deres og stille det til rådighed. Det skal de have tak for.

Dagmarfærgen
I slutningen af juli måned var vi på tur med Dagmarfærgen. Vi var 16 voksne, og nogle børn, som fik en dejlig sejltur en sommer aften. Det var dog ikke en af de varmeste sommeraftener.
Vi fik kaffe og kage undervejs. Vi havde en dejlig aften på vandet og flere havde ikke sejlet med Dagmar tidligere. At se Skanderborg fra søsiden blev en rigtig god oplevelse. .

Løvfaldstur søndag den 8.november 2009
Vi mødes 28 personer ved legepladsen kl. 12.00, heraf var der 9 børn. Vejret var med os stille vejr og lidt råkoldt, dette opfordrede til en rask gåtur.
Forældrene til børnene havde husket gulerødderne til både hestene og til dyrene så de blev fodret godt. Derefter gik turen til Bøgescenen, hvor de voksne fik en lille skarp, som havde en passende temperatur og børnene fik deres slikposer og mandarin. Og så gik turen til vandrehjemmet, hvor vi fik dejlige boller med rosiner, varm chokolade med flødeskum og forskellige slags kage. Vi kunne samtidig nyde udsigten til Skanderborg sø.
Endnu engang en meget vellykket løvfaldstur med hyggelig samvær blandt naboer og venner.

Fastelavnsfest den søndag den 14.februar 2010
Vi fik desværre ikke mange tilbagemeldinger, kun 9 børn og 13 voksne hvoraf de 5 voksne var os i aktivitetsudvalget. Vi i aktivitetsudvalgte snakkede frem og tilbage om, hvorvidt vi skulle aflyse, når der ikke var flere tilmeldte. Vi besluttede, at lidt havde også ret.
Og godt det samme dagen kom med det fineste fastelavnsvejr masser af flot hvidt sne 3-4 graders kulde og hel vindstille. Voksne og festligt udklædte børn mødte op, og børnene var klar til at slå tønden ned. Efter mange slag kunne kattekongen kåres og børnene fik deres slikpose.
Herefter fik vi varm chokolade, fastelavnsboller, juice og en lille skrap. Vi havde nogle hyggelige timer sammen, og hvor er det dejligt at kunne gøre brug af boldbanen og forblive i lokal området.