Skanderborg  31.05.2007

 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Granhøjen den 16 Maj 2007.

 Generalforsamling,

   1.     Valg af dirigent : Valgt blev Niels Bank

   2.     Formandens beretning v/ Steen Krogh: Beretningen blev godkendt.

   3.     Godkendelse af regnskab v/ Michael Boesig: Regnskabet blev godkendt.

   4.     Budgetforslag / kontingent : Budgetforslag godkendt, kontingent uændret.

   5.     Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:
                Lone Nielsen og Steen Krogh Nielsen.
                Lone Nielsen og Steen Krogh Nielsen  , blev genvalgt

Herefter består bestyrelsen af:

Steen Krogh, formand                                Granhøjen 32
Michael Boesig, kasserer                           Lyngbakken 34
Lone Nielsen, sekretær                              Granhøjen 62
Thomas Bernhardt, bestyrelsesmedlem       Lyngbakken 7
Per Hvilsted bestyrelsesmedlem                 Granhøjen 30
Poul Lükten Pedersen, suppleant               Lyngbakken 11
Frank Møller, suppleant.                           Lyngbakken 40

       6.     Valg af revisor samt suppleant, valgt blev:

                Kurt Jørgensen og Jette Voigt

 .      7       Aktivitetsudvalg

      Der blev dannet et aktivitetsudvalg af frivillige som består af::

      Birgit Jørgensen  Granhøjen 54
      Hanne B Falk Granhøjen 64
      Helle Jessen Lyngbakken 36
      Thomas Bernhardt Lyngbakken 7
      Hanne Hørlykke Lyngbakken 21

 .      8       Indkomne forslag : der er indkommet 1 vedr. renovering af legeplads

 .      9       Eventuelt :  der vil blive bestilt 2 nye bænke og borde
                (P.S.: De 2 nye bænke er sat op på fællesarealet.)

 Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at legepladsen trænger kraftigt til at blive sat stand.

Og at få renoveret legepladsen  hurtigst muligt.

1.      Det sikkerheds- og forsikringsmæssige skal være i orden
2.      legepladsen er godkendt til dagplejere

      Til brugerne af legepladsen:

      Opdager i nogle fejl eller mangler på legepladsen, vil vil meget gerne have, om i vil meddele det til  bestyrelsen
 

Retur til Forside